DoP verklaringen

De Europese commissie voert een beleid voor de bevordering van het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Economische ruimte. De CE-markering in overeenstemming met de EU Verordening Nr. 309/2011 voor bouwproducten is daar een concreet uitvloeisel van en houdt voor ons als fabrikant een aantal verantwoordelijkheden in.
Een daarvan is dat wij van al onze producten die van een CE-markering zijn voorzien een prestatieverklaring verstrekken, waarin we refereren naar essentiële productkenmerken en prestaties.