Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikeling van de netto-verkoopprijzen en de verkoopwaarden?