Hoe gebruiken mensen de badkamer? Hoeveel handdoeken bewaren ze er?
Hoeveel apparaten? Onze specialisten weten het. We gebruikten die kennis bij het ontwerp van onze nieuwste badkamerserie, Sphinx Acanto.