Geschiedenis

Aan de basis van Sphinx staat de beroemde Maastrichtenaar Petrus Regout (1801-1878),
die een handel in glas, kristal en aardewerk
begon tijdens een van de moeilijkste periodes
die de stad gekend heeft. Tot die tijd was
Maastricht het toneel van vele bezettingen en
belegeringen, onder ander door Franse en
Spaanse troepen.


De Belgische opstand in 1830 maakte de aanvoer
van grondstoffen naar Maastricht bijna onmogelijk,
maar in 1834 verbeterde de situatie.
Petrus Regout begon met eigen productie in een
stoomglasfabriek. Deze floreerde zo goed dat hij
daar snel een glasblazerij aan toe kon voegen.
Het pionierswerk van Regout markeert het begin
van de industriële revolutie in Nederland.
Daarna voltrok de ontwikkeling zich in een
snel tempo.