Actievoorwaarden

 1. Dit regelement is van toepassing op de vtwonen ''Weer verliefd op je huis'' Winactie ter promotie van de Sphinx Acanto badkamerserie van Geberit B.V. (hierna te noemen Geberit), Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein.

 2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, bedrijven, alsmede voor medewerkers van Geberit, en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen. Deelname is onafhankelijk van aankoop van producten.

 3. De actie loopt tot en met 2 december 2018

   

  Deelname vindt plaats op onderstaande wijze:

  •     Deelname geschiedt door het invullen van de gegevens van de deelnemer in het

        winactie-formulier (aanhef, voornaam, achternaam en e-mailadres) op  

        actiewebsite www.vtwonen.nl

  • Na afloop van de bovengenoemde actieperiode volgt de trekking van de winnaar uit de geregistreerde inschrijvingen.

  • De winnaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag (per post of e-mail).

  • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden en contante uitbetaling van de prijs is uitgesloten.

  • De prijs dient in 2018 in ontvangst genomen te worden.

 4. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland.

 5. De te winnen prijs bestaat uit de volgende producten:

  • Sphinx Acanto Rimfree® wandcloset (artikelcode 500.600.01.4)

  • Sphinx Acanto closetzitting (artikelcode 500.604.01.4)

  • Sphinx Acanto fontein 40 cm (artikelcode 500.635.01.4)

  • Sphinx Acanto onderkast voor fontein 40 cm (artikelcode 500.607.xx.4)

  • Sphinx Acanto magneetwand met opbergruimte (artikelcode 500.649.xx.4)

  • Sphinx Acanto aflegplateau (artikelcode 500.617.xx.4)

  • Er is géén installatie bij de prijs inbegrepen!     

 6. Deelnemer geeft toestemming voor het ontvangen van de actuele documentatie en inschrijving voor de ComfortClub e-nieuwsbrief van Geberit (8 x per jaar).

  • De nieuwsbrief kan elk gewenst moment stop gezet worden. Onderaan elke nieuwsbrief zit een uitschrijfmogelijkheid.

 7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Geberit zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

 8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Geberit het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

 9. Automatisch gegenereerde inschrijvingen alsmede technische manipulaties zijn van deelname uitgesloten.

 10. De deelnemer gaat er mee akkoord dat zijn/haar gegevens door Geberit opgeslagen worden en gebruikt worden voor marketing doeleinde.

 11. Winnaar kan door Geberit gevraagd worden om middels een review en/of quote zijn/ haar ervaring met Sphinx Acanto te delen met Geberit na installatie. Deze review/quote mag tevens door Geberit gebruikt worden voor marketinguitingen en voor publicatie op haar websites, inclusief naam en woonplaats van de winnaar. Deelnemers hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Geberit. Deze gegevens zullen alleen door Geberit gebruikt worden en niet aan derden verstrekt worden.

 13. Geberit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enige wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Geberit niet aansprakelijk.

 14. Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Geberit.

    15.  Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.