Actievoorwaarden


Dit regelement is van toepassing op de 'Sphinx Acanto vtwonen cashback actie' ter promotie van Sphinx Acanto van Geberit B.V. , Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein.

• De actie is uitsluitend geldig op prodcuten die aangeschaft zijn bij een Sphinx Acanto Top Dealer.
• De actie wordt alleen uitgekeerd wanneer één van de volgende twee actiesets zijn aangeschaft en duidelijk op de factuur is aangegeven:

Actieset 1:
- Sphinx Acanto wandcloset Rimfree® (artikelcode 500.600.01.4)
- Sphinx Acanto zitting (artikelcode 500.6xx.01.4)
- Sphinx Acanto fontein 40 cm (artikelcode 500.635.01.4)
- Sphinx Acanto onderkast voor fontein 40 cm (artikelcode 500.607.xx.4)

Actieset 2
- Sphinx Acanto wandcloset Rimfree® (artikelcode 500.600.01.4)
- Sphinx Acanto zitting (artikelcode 500.6xx.01.4)
- Sphinx Acanto fontein 45 cm (artikelcode 500.636.01.4)
- Sphinx Acanto onderkast voor fontein 45 cm (artikelcode 500.608.xx.4)

• Retailers en distributeurs zijn van de actie uitgesloten en komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.
• De actie is geldig voor aankopen vanaf 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018.
• Maximaal één cashbackaanvragen per huishouden.
• De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten met een Nederlands bankrekeningnummer en een Nederlands woonadres.
• Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden en inzendingen na de uiterste inzenddatum 15 januari 2019 worden niet gehonoreerd.
• Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlage in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
• Uw gegevens op de factuur dienen overeen te komen met uw gegevens op de actiecoupon.
• Het terug te ontvangen bedrag wordt niet contact uitgekeerd, maar uitsluitend overgemaakt op uw bankrekening.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties.
• Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance zijn terug genomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder aftrek aan Geberit B.V. terug te storten.
• Geberit B.V. behoudt zich ten allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.
• Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Geberit B.V. en door haar ingeschakelde hulppersonen gebruikt voor actieregistratie en Geberit B.V. marketingdoeleinden. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Als de deelnemer niet wilt dat persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, dan kan hij/zij zich afmelden door een mail te sturen naar: marketing.nl@geberit.com.
• Geberit B.V. behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Geberit B.V. is in geval van wijzigingen of beëindigen niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.